©2019 by Terapeut Emelie.

Terapeut Emelie Eliasson

Bild3.jpg

Genom ökad medvetenhet om oss själva hittar vi vår livsväg och bygger mod att våga följa den.

Då vi tar kommandot över våra liv, uppstår frihet och trygghet. Ur detta kommer mer livslust, harmoni och energi.

Mitt mål är att du finner din livsväg

och bygger mod att säga att JA till den.

Att du slutar leva andras liv och istället börja leva ditt eget. Att se till att du har alla verktyg du behöver för att lyckas.

Småsten på Sand
strandlinje

Ibland kan det ta tid att bli medveten om var problematiken ligger. 

Varför problem uppstår och vilka verktyg och metoder du kan behöva använda för att skapa en förändring i ditt liv.

Men var trygg i att allt kan bli bättre.

 

Tillvägagångssättet i vårt samarbete är att vi samtalar och mellan våra samtal arbetar du självständigt med anpassade och utvecklande övningar.

 

Tillsammans tar vi oss framåt, 

ett steg i taget mot en plats

där du upplever ny trygghet och frihet.